Communicatie is ontzettend lastig

Communiceren is moeilijk, dat is al zo wanneer men dezelfde taal spreekt. Wanneer iemand u aanspreekt in een vreemde taal, moet u zelfs echt een knop omzetten, ook als u die vreemde taal beheerst. Iedere taal heeft immers zijn eigen nuances en geschiedenis. Een vertaalbureau weet dat en kijkt bij een vertaling niet alleen naar de tekst die er staat. Echt vertalen gaat veel verder.

De perfecte vertaler

Een vertaalbureau, zoals La Conexión, neemt alleen gedegen vertalers in dienst met kennis van het vak en de taal. Hier spelen zij altijd netjes op in. Vertalers krijgen telkens opnieuw te maken met een specifieke situatie. Natuurlijk hebben zij kennis van het land, de cultuur en de geschiedenis van hun taal, zowel van de moedertaal als van de vreemde taal, maar maken ook zij geen deel uit van het vertaalproces? Vertalen betekent vaak ook keuzes maken, en de ene vertaler zal niet dezelfde keuze maken als de andere vertaler. Er zijn meer wegen die naar Rome leiden.

Onvertaalbaarheid

Over onvertaalbaarheid woedt een eindeloze discussie. Kan er wel gesproken worden van onvertaalbare woorden of zinnen wanneer de boodschap wel kan worden overgebracht? Dat ligt er maar net aan wat u van een vertaling verwacht. Wilt u alleen weten wat er in de vreemde taal geschreven is of wilt u iedere nuance en woordspeling begrijpen? De ene taal is de andere niet en niet alle culturen kennen dezelfde voorwerpen en gebruiken. Wat dacht u van een specifieke plaats, zoals de Hoge Veluwe? Een Chinees die nooit in Nederland is geweest, zal zich het hoofd erover breken wanneer dit letterlijk overgezet zou worden. Kiest u dan voor een vergelijkbare plaats in China of gaat u het woord verder uitleggen? Vertalen betekent constant keuzes maken en dat is waarom er vertaalbureaus zijn. Zij maken die keuze voor u en proberen zowel de boodschap als de nuance zo goed mogelijk over te brengen.