Categoriearchief: Communicatie

Alles wat je moet weten over AED training

In Nederland zijn we hartstikke goed in EHBO. Tijdens onze opleiding leren we om eerste hulp te bieden bij ongevallen en letsels, zoals pleisters plakken en verband aanleggen. Maar wist je dat het ook belangrijk is om te weten hoe je om moet gaan met een AED (Automatische Externe Defibrillator)? Een AED kan levens redden bij een hartstilstand. Wil je weten wat je moet weten over AED training? Lees dan verder!

Wat is een AED?

AED staat voor Automatische Externe Defibrillator. Dit is een apparaat dat gebruikt wordt bij een hartstilstand. Bij een hartstilstand gaat het hart vaak onregelmatig kloppen, wat kan leiden tot het stilvallen van het hart. Een AED kan dan een schok geven, waardoor het hart weer op gang kan komen. Een AED is daarom van levensbelang bij een hartstilstand.

Wat leer je tijdens AED training?

Tijdens een AED training leer je hoe je kunt omgaan met een AED. Je leert hoe je deze moet aansluiten en hoe je de instructies op de AED moet opvolgen. Daarnaast leer je hoe je moet reanimeren en hoe je een patiënt moet behandelen in een noodsituatie. In sommige gevallen wordt de AED ingezet door professionele hulpverleners, maar ook als omstander is het belangrijk om te weten hoe je deze moet gebruiken.

Waarom is het belangrijk om AED training te volgen?

Het volgen van AED training is ontzettend belangrijk, omdat je hierdoor weet wat je moet doen bij een noodsituatie. Bij een hartstilstand is het van levensbelang om zo snel mogelijk te handelen. Als je weet hoe je een AED moet gebruiken, kun je het verschil maken. Door snel te handelen, vergroot je de kans op overleven van het slachtoffer. AED training is dus niet alleen belangrijk voor professionele hulpverleners, maar voor iedereen.

Wie kan AED training volgen?

Iedereen kan AED training volgen. Er zijn verschillende instanties die AED training aanbieden. Dit kan bijvoorbeeld bij het Rode Kruis, het Oranje Kruis, of bij een EHBO-vereniging. Bij deze instanties kun je een cursus volgen, waarbij je leert hoe je moet handelen bij een noodsituatie. Na het volgen van de cursus krijg je een certificaat, waaruit blijkt dat je bekwaam bent in het gebruik van een AED.
AED training is dus ontzettend belangrijk voor het vergroten van de overlevingskans van slachtoffers bij een hartstilstand. Door te weten hoe je een AED moet gebruiken, kun je het verschil maken in een noodsituatie. Iedereen kan AED training volgen, ongeacht leeftijd of achtergrond. Het is een investering in je eigen kennis en vaardigheden, die zeker het verschil kan maken wanneer het erop aankomt. Ben jij al bekwaam in het gebruik van een AED? Zo niet, overweeg dan om een cursus te volgen bij een van de instanties die AED training aanbieden. Voor meer informatie kun je terecht op bijvoorbeeld aed-professionals.nl.

Een didactiek training?

Wanneer u docent bent en beter les wilt leren geven, kan het een goed idee zijn om u in te schrijven voor een didactiek training. De kans is groot dat u hier al eens van heeft gehoord, maar wat houd het nou precies in? Als u een didactiek training volgt, leert u om informatie beter naar anderen over te brengen. Voor docenten is dat natuurlijk belangrijk, en dus is zo’n training ideaal. Er zijn ook mensen die hele andere beroepen beoefenen en toch een dergelijke training volgen. Goed informatie kunnen overbrengen naar anderen komt namelijk altijd van pas. Het kan goed voor uw loopbaan zijn om over didactische vaardigheden te beschikken, ook als u geen docent van beroep bent. 

Wat leer je met een didactiek training? 

Met een didactiek training leert u dus lesgeven, maar op wat voor een manier? Om te beginnen leert u om individuen beter te observeren. Zo ziet u wie er nog moeite met de stof hebben of wie het juist erg goed onder de knie hebben. Ook leert u om goede feedback te geven, feedback waarmee men echt iets kan. Wordt iemand beter, dan laat u ook merken dat er vooruitgang is. Zo stuurt u uw leerlingen in de juiste richting. Het is ook een actievere vorm van lesgeven dan wanneer u zelf continu aan het uitleggen bent en u zich alleen tot de klas richt. De lessen worden interessanter voor de leerlingen en ze raken gemotiveerder. De resultaten zullen daardoor beter zijn en ook heeft u minder last van leerlingen die afdwalen met hun gedachten. Het resultaat is dat ook u een lagere werkdruk heeft. 

Wilt u een didactiek training volgen? Dan zijn er diverse bedrijven waarbij u terechtkunt voor een dergelijke training. Het is zeker aan te raden om uzelf eens goed in de mogelijkheden te verdiepen

Reliability Centered Maintenance om samen te werken aan onderhoud!

Reliability Centered Maintenance is een methodiek die er speciaal voor zorgt dat uw systemen optimaal werken door onderhoudsconcepten te creëren. Er kunnen speciale cursussen worden gevolgd om in teamverband te werken aan kosten efficiëntie van onderhoud aan apparaten en systemen. Doel is om de betrouwbaarheid, veiligheid en kwaliteit van machines en installaties te optimaliseren op een kostenbesparende effectieve methode. Het gaat hoofdzakelijk om hoog kritische systemen. Deze methode scheelt bedrijven veel geld vanwege professionele aanpak die in een sterk teamverband plaatsvind. Bij de RCM methode worden nieuwe onderhoudsplannen gecreëerd door storingsgedrag effectief in kaart te brengen. Het leert bedrijven en hun personeel beter te onderhouden doordat er gerichte vakbekwame kwalificaties worden aangeleerd op het gebied van systeemonderhoud d.m.v. software om onderhoudsplannen mee te maken.

Reliability Centered Maintenance Training

De rode draad van de training stelt dat parate kennis recenter is dan de beschikbare data voor onderhoudsaspecten. Een aantal stappen die tijdens de training wordt doorlopen zijn kennis van operationele contexten, beschrijving geven van storingen, zoals oorzaken, gevolgen en dieper achterliggende redenen van storingen. Daarnaast dient u storingsvormen en effecten te beschrijven van storingen. Ook het benoemen van proactieve taken die moeten worden ingezet om storingen te voorkomen komen aan bod tijdens RCM zoals vervanging en toestandstaken, revisie en combinatietaken. Ook leert u bepaald terugval taken uit te voeren en te benoemen zoals testtaken, modificaties en correcties. U heeft geleerd hoe u storingen kunt managen en op een effectieve manier kunt voorkomen in hoog kritische systemen. Daarnaast biedt RCM geen Failure Mode Effect Analysis omdat deze zich richt op laag kritische systemen.

Niveau’s

RCM wordt aangeboden in twee levels. De eerste is een werkgroeplid opleiding. Hierbij maken deelnemers in drie dagen kennis met RCM wat het is en inhoud. Inclusief terminologie om gedachtengoed te beheersen. Er worden stappen doorlopen die tot een onderhoudsconcept leiden. De tweede opleiding is de RCM facilitator. Deze zorgt voor een eind verantwoordelijkheid voor werkgroepen en hun samenstelling, analyses, keuzes, systeemgrenzen, kwaliteitsbeheersing en het managen van storingsfuncties.

Opleiden van je medewerkers: een vijftal tips

Met het opleiden en trainen van je medewerkers haal je als bedrijf eenvoudig extra kennis in huis. Maar uit welke opleiding kies je? Hieronder een vijftal tips.

VCA (Veiligheid Checklist Aannemers)
De VCA-cursus duurt één dag en wordt afgerond met een examen. Het VCA-certificaat is tien jaar geldig. De cursisten krijgen lesstof op gebied van wetgeving, risicobeheersing, gevaarlijke stoffen, gereedschappen en machines, tillen en dragen, veilig werken op hoogte en nog veel meer. Er wordt onderscheid gemaakt in VCA-basis voor operationele medewerkers en VCA-VOL voor leidinggevenden.

BHV (Bedrijfshulpverlening)
De wetgeving verplicht organisaties de bedrijfshulpverlening goed te regelen. Daarvoor dienen voldoende bedrijfshulpverleners aanwezig te zijn. De bedrijfshulpverlener kan na de cursus eerste hulp verlenen, brand bestrijden, ontruimen, de AED (Automatische Externe Defibrillator) gebruiken, reanimeren en alarmeren. De cursus duurt één dag en na afloop ontvangt de cursist een certificaat.

ABVL (Aanslaan en Begeleiden Van Lasten)
Het aanslaan en begeleiden van lasten komt erg nauw. Tijdens de cursus leert de deelnemer het voorbereiden en uitvoeren van lasten aanslaan en deze te begeleiden, geheel conform de richtlijnen en de huidige wetgeving. De cursus duurt drie dagen en bestaat uit een theoretisch en een praktisch gedeelte. Na het behalen van het theorie- en praktijkexamen krijgt de cursist een VCA SOG certificaat. Deze is vijf jaar geldig.

Veilig werken met de heftruck
Het besturen van een heftruck vraagt vaardigheid, verantwoordelijkheid en kunde van de chauffeur. Tijdens deze eendaagse cursus leert de chauffeur meer over veiligheid, wetgeving, laden en lossen, belastbaarheid en het bedienen van magazijnstellingen. De cursus wordt afgesloten met een theorietoets en een praktijkbeoordeling. Indien beide onderdelen positief worden afgerond, ontvangt de cursist voor vijf jaar een certificaat.

Veilig hijsen met grondverzetmachines
Tijdens deze cursus leert de machinist op praktische wijze hijswerkzaamheden uit te voeren met hun graafmachine. De inhoud van de cursus bestaat uit wetgeving, stabiliteit, keuring, hijsmiddelen (gebruik en onderhoud), persoonlijke beschermingsmiddelen en communicatie. De machinist krijgt na afloop een certificaat dat 5 jaar geldig is.

Natuurlijk zijn er nog veel meer soorten opleidingen. Met bovenstaande tips hopen wij je op weg te helpen met het maken van een juiste keuze.

Wat u moet weten over verandermanagement

Een bedrijf runnen is veel werk en brengt verschillende risico’s met zich mee. Wanneer u in het bezit bent van een bedrijf, bent u natuurlijk constant bezig met het zoeken van verbeterpunten. Een oplossing om uw bedrijf te verbeteren is verandermanagement. Hoe het precies werkt en wat de voordelen zijn leest u hieronder.

Wat is verandermanagement?

Om goed te begrijpen hoe verandermanagement kan bijdragen aan uw bedrijf, is het eerst belangrijk om door te hebben wat het precies inhoudt. Verandermanagement wordt gevolgd om verbeteringen aan te brengen in een bedrijf. De organisatie binnen het bedrijf wordt veranderd met als doel het bedrijf te verbeteren. Binnen het verandermanagement zijn er nog drie subcategorieën: planmatig veranderen, incrementeel veranderen en zoekend veranderen. Bij planmatig veranderen is het precies duidelijk wat er bereikt moet worden. De stappen om dit doel te behalen staan ook al van te voren vast. Deze manier van verandermanagement volgen biedt veel zekerheid en overzicht. Bij incrementeel veranderen is er, net als bij planmatig veranderen, een duidelijk doel. Het grote verschil zit in de manier waarop het bereikt wordt. Bij deze manier van verandermanagement volgen is er namelijk geen vast plan dat gevolgd moet worden, er worden ter plekke beslissingen genomen. Bij deze methode is dus wel een duidelijk doel, maar er is binnen het proces nog genoeg ruimte voor aanpassingen. Tenslotte is er ook nog zoekend veranderen, hier is het enige doel het bedrijf verbeteren. Het idee hierachter is dat iedereen een plan kan maken of een doel kan stellen, vervolgens kunnen de middelen van het bedrijf gebruikt worden om dit doel te behalen.

Hoe draagt verandermanagement bij aan uw bedrijf?

Verandermanagement neemt risico’s met zich mee, maar deze risico’s zijn het waard. Wanneer uw bedrijf verandermanagement volgt kunnen er namelijk drastische verbeteringen plaatsvinden. Uit verschillende voorbeelden is gebleken dat werknemers gelukkiger kunnen worden door het volgen van verandermanagement. Daarnaast kan het volgen van verandermanagement zorgen voor meer omzet.

 

Een brandwacht geeft iedereen een veiliger gevoel

Een brandwacht is iemand die zich vooral bezighoudt met het evalueren van potentieel brandgevaarlijke situaties. Het doel van een brandwacht is om iedereen een veilig gevoel te geven en uiteraard om te voorkomen dat er brand uitbreekt. Door het gevaar op brand te reduceren wordt de werkomgeving automatisch een veiligere plaats. De analyse van een brandwacht kan plaatsvinden op plaatsen met een verhoogde kans op brand, maar ook op alledaagse werkplekken en openbare ruimtes. Brandwacht worden eigenlijk overal ingezet om de kans op brand te verminderen en mensen een veilig gevoel te geven.

Het profiel van een brandwacht

Een brandwacht is een oplettend persoon die op de details let. Brandgevaarlijke situaties worden door veel mensen over het hoofd gezien, maar een brandwacht heeft meteen door dat er iets niet pluis is. Uiteraard komt er een speciale opleiding aan te pas. Hier leren brandwachten waar ze op moeten letten en hoe een potentieel gevaarlijke situatie eruit zou kunnen zien. Brandwachten zijn meestal alerte personen die goed tegen stress kunnen. Natuurlijk is het herkennen van brandgevaarlijke situaties niet de enige taak van een brandwacht. Ze moeten natuurlijk ook weten wat er moet gebeuren om de kans op brand daadwerkelijk te laten afnemen. Brandwachten geven advies over hoe brand voorkomen moet worden en ziet erop toe dat er ook daadwerkelijk maatregelen getroffen worden. Ze doen routinematig controles maar zijn ook ter plaatse als er iets verkeerd dreigt te gaan. Een brandwacht zijn is een gevarieerd beroep. Je moet goed om kunnen gaan met mensen en graag op onderzoek uit willen gaan. Bij G4s kun je brandwachten inhuren om ervoor te zorgen dat jouw medewerkers in een veilige omgeving kunnen werken. De professionals van G4s hebben ervaring en zijn stuk voor stuk gecertificeerd. Brandpreventie kent voor hun geen geheimen.

Van groep naar team: wat is het verschil en hoe kom je er?

Noem je jezelf een groep of een team? Vaak worden deze aanduidingen door elkaar gebruikt, maar er is een verschil. In dit artikel een korte schets van de karakteristieken en de ontwikkeling van groepen en teams om inzicht te geven in samenwerking.

Wanneer werk je in een groep?

De definitie van een groep is twee of meer mensen die samenwerken met een bepaald doel voor ogen. De individuen communiceren en zijn afhankelijk van elkaar om het doel te bereiken (Robbins & Coulter, 2013). Groepen kunnen formeel en informeel van aard zijn. Een voorbeeld van een formele groep vind je terug in bedrijven, zoals een groep inpakkers aan de lopende band. Zij hebben een taak die is voortgevloeid uit een organisatiedoelstelling (Robbins & Judge, 2011). Formele groepen zijn nog verder op te splitsen in bevelgroepen of taakgroepen. Informele groepen worden onderling gevormd en zijn sociaal van aard. Vaak zijn deze groepen gebonden door gedeelde interesses of vriendschappen.

Stadia van groepsontwikkeling

Wanneer je samen bent geplaatst om een bepaald doel te realiseren, ben je niet direct een vlot lopende machine. Groepsontwikkeling is een proces. Bruce Tuckman (psycholoog) heeft onderzoek gedaan naar teamvorming. Hij heeft aangetoond dat een groep vijf fasen doorloopt. Het kan zijn dat een groep blijft steken in een bepaalde fase. Ook worden sommige fase simultaan doorlopen of begint de cyclus opnieuw. Hieronder de vijf stadia.

  • 1 – Formering (of vormen)

Hierin wordt men lid van een groep. In deze fase wordt ook het doel van de groep bepaald en een leider aangewezen. Er heerst nog veel onzekerheid en de verhoudingen zijn nog niet helemaal duidelijk.

  • 2 – Schikking (of stormen)

In deze fase worden, mede door conflicten, de verhoudingen bepaald. Het individu wordt enigszins beperkt door het lid zijn van de groep en biedt hiertegen weerstand.

  • 3 – Normering (normeren)

In deze fase ontstaan relaties en samenhang. Teamleden staan meer open voor elkaar en vatten meningsverschillen daarom niet meer op als persoonlijke aanvallen. Er zijn rollen en taken verdeeld en er worden doelstellingen geformuleerd.

  • 4 – Presteren

De groep functioneert in fase vier naar behoren nu alle pijlen zijn gericht op het goed uitvoeren van taken. Het team is gericht bezig om de doelstelling te halen. Elk teamlid is bekend met de werkwijze en staat hierachter. Het werken is plezierig, harmonieus en gaat voorspoedig. Ook is ieders gedrag flexibel.

  • 5 – Afwikkeling (uiteengaan)

Het doel is bereikt en het team wordt daarom opgeheven. Tegen het einde van de periode daalt mogelijk de motivatie omdat er een onplezierig moment te wachten staat. Het team valt uiteen.

Figuur 1 fasen van teamontwikkeling, door M. Vroemen, 2014, geraadpleegd op 21 december 2017 via http://martijnvroemen.nl/wp-content/uploads/2013/03/tuckman-teamontwikkeling-uit-team-op-vleugels-2009-martijn-vroemen-teamwerk-10.jpg

Figuur 1 fasen van teamontwikkeling, door M. Vroemen, 2014, geraadpleegd op 21 december 2017 via http://martijnvroemen.nl/wp-content/uploads/2013/03/tuckman-teamontwikkeling-uit-team-op-vleugels-2009-martijn-vroemen-teamwerk-10.jpg

In de afbeelding is de ontwikkeling van groepsfasen uitgebeeld door Martijn Vroemen. De grijze lijn die zich langzaam omhoog beweegt representeert de effectiviteit van de groep. Deze lijn is te lezen van beneden (lage effectiviteit) naar boven (hoge effectiviteit). Na verloop van tijd wordt de productiviteit hoger. De lijn wordt weergegeven op de horizontale as die zich van links naar rechts beweegt. Zoals de pijl in cirkelvorm aangeeft, bevinden groepen zich mogelijk in een cyclus tijdens stadia twee tot en met vier.

Wanneer zit je in een team?

Teams zijn formele groepen die samen verantwoordelijk zijn voor het behalen van een bepaald doel. In tegenstelling tot groepen dragen teams samen een verantwoordelijkheid voor hun (totale) productie (Robbins & Coulter, 2013). Effectieve teams hebben acht punten waardoor ze worden gekenmerkt:

 • Heldere doelen
 • Relevante vaardigheden
 • Onderling vertrouwen
 • Eensgezindheid
 • Goede communicatie
 • Onderhandelingsvaardigheden
 • Geschikt leiderschap
 • Interne en externe ondersteuning

Te onderscheiden soorten teams zijn:

Probleemoplossende teams. Een aantal personen die zich bezighouden met een vraagstuk.
Zelfsturende teams. Teams met eigen verantwoordelijkheden en autorisatie.
Crossfunctionele teams. Leden uit verschillende afdelingen werken samen aan één case.
Het toverwoord dat teams tot betere prestaties leidt is synergie.

Omdat tegenwoordig zoveel bekend is over teams, zijn er ook organisaties die zich specialiseren in teamontwikkeling. Deze zijn gericht op bijvoorbeeld erg jonge teams (in storm fase) of teams die op de automatische piloot draaien. Tot slot kunnen tegenwoordig ook virtuele teams worden gevormd. Deze communiceren met behulp van moderne technologie (cloud-werken, video-bellen, etc.) en komen niet in fysieke aard bijeen.

Bronnen en verder te lezen:
Groepsdynamiek.nl. (2013). Tuckmans ontwikkelingsstadia. Geraadpleegd op 21 mei 2015 via http://www.groepsdynamiek.nl/tuckmansstages.html
Robbins, S. P. & Coulter, M., (2013). Management (11e editie). Amsterdam: Pearson Benelux.
Robbins, S. P. & Judge, T. A. (2011). Gedrag in organisaties (10e editie). Amsterdam: Pearson Benelux.
Teamontwikkeling.net. (z.j.). De vijf ontwikkelingsstadia van Bruce W. Tuckman. Geraadpleegd op 21 december 2017 via http://www.teamontwikkeling.net/groepsdynamischetheorieen/ontwikkelingsstadia_Tuckman.asp

Communicatie is ontzettend lastig

Communiceren is moeilijk, dat is al zo wanneer men dezelfde taal spreekt. Wanneer iemand u aanspreekt in een vreemde taal, moet u zelfs echt een knop omzetten, ook als u die vreemde taal beheerst. Iedere taal heeft immers zijn eigen nuances en geschiedenis. Een vertaalbureau weet dat en kijkt bij een vertaling niet alleen naar de tekst die er staat. Echt vertalen gaat veel verder.

De perfecte vertaler

Een vertaalbureau, zoals La Conexión, neemt alleen gedegen vertalers in dienst met kennis van het vak en de taal. Hier spelen zij altijd netjes op in. Vertalers krijgen telkens opnieuw te maken met een specifieke situatie. Natuurlijk hebben zij kennis van het land, de cultuur en de geschiedenis van hun taal, zowel van de moedertaal als van de vreemde taal, maar maken ook zij geen deel uit van het vertaalproces? Vertalen betekent vaak ook keuzes maken, en de ene vertaler zal niet dezelfde keuze maken als de andere vertaler. Er zijn meer wegen die naar Rome leiden.

Onvertaalbaarheid

Over onvertaalbaarheid woedt een eindeloze discussie. Kan er wel gesproken worden van onvertaalbare woorden of zinnen wanneer de boodschap wel kan worden overgebracht? Dat ligt er maar net aan wat u van een vertaling verwacht. Wilt u alleen weten wat er in de vreemde taal geschreven is of wilt u iedere nuance en woordspeling begrijpen? De ene taal is de andere niet en niet alle culturen kennen dezelfde voorwerpen en gebruiken. Wat dacht u van een specifieke plaats, zoals de Hoge Veluwe? Een Chinees die nooit in Nederland is geweest, zal zich het hoofd erover breken wanneer dit letterlijk overgezet zou worden. Kiest u dan voor een vergelijkbare plaats in China of gaat u het woord verder uitleggen? Vertalen betekent constant keuzes maken en dat is waarom er vertaalbureaus zijn. Zij maken die keuze voor u en proberen zowel de boodschap als de nuance zo goed mogelijk over te brengen.