Een BHV training volgen

Sinds 1994 is het volgens de Arbowet verplicht gesteld om een bedrijfshulpverlener aanwezig te hebben bij alle bedrijven en instellingen. De bedrijfshulpverlener kan namelijk de veiligheid van medewerkers, klanten en bezoekers vergroten wanneer er sprake is van een calamiteit. De schade kan namelijk beperkt worden door deskundige en adequate hulp.

BHV verplicht

In ieder bedrijf waarin sprake is van een werkgever en werknemer dient iemand aanwezig te zijn die een BHV-certificaat op zak heeft, dit staat in Artikel 15 van de Arbowet. Hoe veel bedrijfshulpverleners aanwezig dienen te zijn staat in de wetgeving bepaald door de Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E).

Wat kun je?

bhv-training

Wie een cursus bedrijfshulpverlening heeft gevolgd en het BHV certificaat heeft behaald is in staat om eerste hulp te verlenen, een kleine brand te blussen en een pand te ontruimen van alle aanwezigen. Belangrijk is dat de BHV-er bepaalde taken uitvoert in de tijd dat er gewacht dient te worden op hulpdiensten zoals de politie, brandweer of ambulances. De BHV-er dient het hoofd in bepaalde situaties koel te kunnen houden waardoor er adequaat kan worden opgetreden.

BHV herhalingscursus

Wanneer een BHV-certificaat is behaald is deze één jaar geldig, na het jaar dient men een herhalingscursus te volgen om de kennis en handelingen nog eens te herhalen zodat er niet wordt vergeten wat van belang is. Daarnaast kun je tijdens een herhalingscursus bijvoorbeeld nieuwe technieken leren en focust deze vooral op een praktische aanpak omdat de theorie al eerder is besproken