Games als e-learning zijn succesvol

De ontwikkelingen in onderricht (vorming en training) in het bedrijfsleven en ook van de persoonlijke ontwikkeling zijn de laatste jaren sterk aan verandering onderhevig geweest. Was het altijd heel gebruikelijk om één of meerdere dagdelen klassikaal les, workshop of onderricht te krijgen, met de komst van internet gaat dit steeds vaker ook online middels e-learning.

Wat betekent e-learning?

Het vormgeven van een leersituatie met behulp van internettechnologieën. E-learning is een verzamelnaam voor verschillende leersituaties. Deze leersituaties worden vormgegeven met behulp van technologieën. Bij technologieën kan gedacht worden aan informatietechnologie, maar ook aan communicatietechnologie en internettechnologie. Zo wordt leerstof en een leeromgeving formeel als informeel vormgegeven.

Toepassing e-learning

E-learning is niet meer weg te denken uit de Nederlandse samenleving. E-learning is een verzamelnaam voor lesstof in het onderwijs, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties. Voordat er over e-learning werd gesproken, was de benaming “webbased leren”. Ook werd er wel gesproken over teleleren en online leren. De term e-learning wordt ongeveer sinds 1999 gebruikt. Rond de eeuwwisseling waren de verwachtingen rond e-learning hooggespannen. E-learning zou het leren sterk vergemakkelijken en veel effectiever zijn dan klassikaal onderricht.

Ontwikkelingen

Hoewel internet een snelle vlucht in haar ontwikkeling heeft genomen, is e-learning in deze ontwikkeling niet meegegaan. Met name de verwachte ontwikkeling op het gebied van internet e-learning is niet efficiënter en ook niet interactiever geworden. Met internettechnologie zouden complexe leerstof en taken via e-learning eigen gemaakt kunnen worden. De leerstof en de leerling zouden in de leeromgeving van het internet centraal moeten komen te staan. De gedachte was toen nog dat e-learning wel massaal zou worden toegepast.

Games

In de wereld van de internettechnologie wordt een onderscheidt gemaakt tussen de leeromgeving en een game. In tegenstelling tot e-learning, voor theorielessen en praktijk opdrachten, hebben games wel een vlucht gemaakt in hun ontwikkeling. Een goede reden voor die snelle ontwikkeling zou kunnen zijn de uitdagingen die in gamespelen worden ingebouwd. Daar e-learning feitelijk electronic learning betekent, is dat ook de digitale game. Echter alleen als een serieus spel.

De ontwikkelaars

Bij het ontwikkelen van games, gaan de makers uit van het gedrag van de speler. De gamedesigner denkt dan ook uit de vorm en beleving van de speler. De speler wordt gemotiveerd tijdens het spelen van het spel door te leren en de stof te blijven herhalen.

Leerbeleving die doel treft

Hoewel e-learning een vaste plaats heeft gekregen in het bedrijfsleven en feitelijk het nieuwe leren is geworden, voldoet de inhoud van de leerstof niet volledig aan de verwachtingen van de cursist. Dit in tegenstelling tot de leerstof die op games zijn gebaseerd. Zorginstellingen, overheidsorganen, als scholen, zijn dan ook naarstig opzoek naar oplossingen om het lesstofleren toegankelijker te maken voor de gamestof en zo bijdraagt aan een goed en effectiever leren.

Eigenschappen van e-learning

E-learning (het electronisch leren) wordt ook wel gezien als leren op afstand. Het leren is niet meer aan plaats of tijd gebonden. Vergelijkbaar met het spelen van een game.