Reliability Centered Maintenance om samen te werken aan onderhoud!

Reliability Centered Maintenance is een methodiek die er speciaal voor zorgt dat uw systemen optimaal werken door onderhoudsconcepten te creëren. Er kunnen speciale cursussen worden gevolgd om in teamverband te werken aan kosten efficiëntie van onderhoud aan apparaten en systemen. Doel is om de betrouwbaarheid, veiligheid en kwaliteit van machines en installaties te optimaliseren op een kostenbesparende effectieve methode. Het gaat hoofdzakelijk om hoog kritische systemen. Deze methode scheelt bedrijven veel geld vanwege professionele aanpak die in een sterk teamverband plaatsvind. Bij de RCM methode worden nieuwe onderhoudsplannen gecreëerd door storingsgedrag effectief in kaart te brengen. Het leert bedrijven en hun personeel beter te onderhouden doordat er gerichte vakbekwame kwalificaties worden aangeleerd op het gebied van systeemonderhoud d.m.v. software om onderhoudsplannen mee te maken.

Reliability Centered Maintenance Training

De rode draad van de training stelt dat parate kennis recenter is dan de beschikbare data voor onderhoudsaspecten. Een aantal stappen die tijdens de training wordt doorlopen zijn kennis van operationele contexten, beschrijving geven van storingen, zoals oorzaken, gevolgen en dieper achterliggende redenen van storingen. Daarnaast dient u storingsvormen en effecten te beschrijven van storingen. Ook het benoemen van proactieve taken die moeten worden ingezet om storingen te voorkomen komen aan bod tijdens RCM zoals vervanging en toestandstaken, revisie en combinatietaken. Ook leert u bepaald terugval taken uit te voeren en te benoemen zoals testtaken, modificaties en correcties. U heeft geleerd hoe u storingen kunt managen en op een effectieve manier kunt voorkomen in hoog kritische systemen. Daarnaast biedt RCM geen Failure Mode Effect Analysis omdat deze zich richt op laag kritische systemen.

Niveau’s

RCM wordt aangeboden in twee levels. De eerste is een werkgroeplid opleiding. Hierbij maken deelnemers in drie dagen kennis met RCM wat het is en inhoud. Inclusief terminologie om gedachtengoed te beheersen. Er worden stappen doorlopen die tot een onderhoudsconcept leiden. De tweede opleiding is de RCM facilitator. Deze zorgt voor een eind verantwoordelijkheid voor werkgroepen en hun samenstelling, analyses, keuzes, systeemgrenzen, kwaliteitsbeheersing en het managen van storingsfuncties.